مدرن تجارت

اطلاعات پایه

مدرن تجارت

  • مشاوره


ارائه دهنده خدمات تخصصی به صورت آموزشی،مشاوره ای و اجرائی در زمینه ی مدیریت،تبلیغات،برند سازی بازاریابی و فروش

شریعتی، ابتدای پاسداران، بین سروستان سوم و چهارم ،پلاک 61، طبقه دوم، واحد3

http://www.moderntejarat.com/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران